Plakat

V EDYCJA KÓRNICKIEGO FESTIWALU RĘKODZIEŁA „Guzik z pętelką”

V EDYCJA KÓRNICKIEGO FESTIWALU RĘKODZIEŁA „Guzik z pętelką”

Regulamin V Kórnickiego Festiwalu Rękodzieła "Guzik z pętelką” 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Paradoks z siedzibą w Poznaniu we współpracy z Kórnickim Ośrodkiem Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik. 

2. Festiwal Finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Wielkopolskiego. 


3. Celem konkursu jest prezentacja i promocja lokalnej twórczości z zakresu szeroko 
pojętego rękodzieła, zorganizowanie miejsca do wspólnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz integracja lokalnej społeczności. 

4. Prace z różnych dziedzin rękodzieła przyjmujemy w terminie do 21.05.2021r. 


5. Prace można zgłaszać w następujących kategoriach: 


I. Człowiek (na przykład szycie, szydełko, druty – przedmioty użytkowe takie jak części ubioru, zabawki, np. szalik, torebka, maskotka). 

II. Wnętrze (na przykład tkactwo, makrama, przedmioty ozdobne, dekoracyjne, służące do wystroju wnętrz, np. obrus, makramowa ozdoba ścienna, gobelin, dywanik). 

III. Inwencja (przedmioty rękodzielnicze, które trudno zaklasyfikować do jednej techniki takiej jak druty, szydełko, w których przedmiot powstał w wyniku mieszania różnych technik lub autorskiego pomysłu twórcy). 

6. Prace na festiwal można zgłaszać: 

a) online, przesyłając zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenie powinno zawierać: 

- Formularz zgłoszeniowy, osobno dla każdej pracy. 

- Dokumentację fotograficzną zgłoszonej pracy (max. 3 fotografie w formacie .jpg nie przekraczające rozmiaru 1 MB każda). Każde zdjęcie powinno być opisane nazwiskiem, imieniem autora oraz tytułem pracy. Po przesłaniu zgłoszenia mailowo organizatorzy poinformują drogą mailową, że zgłoszenie dotarło. W przypadku braku kontaktu ze strony organizatora powyżej 7 dni od terminu zgłoszenia prosimy o kontakt. 

lub 

b) osobiście w siedzibie Kórnickiego Ośrodka Kultury w terminie od 17 do 21 maja 2021 w godzinach 9:00 – 15:00 – poprzez pozostawienie pracy wraz z formularzem w Ośrodku Kultury. 

Regulamin oraz Karta zgłoszeniowa znajdują się w zakładce „Do pobrania” na stronie 

www.kornickiosrodekkultury.pl. 

7. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o przyjęciu na festiwal, lista osób przyjętych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Kórnickiego Ośrodka Kultury. 

8. Osoby, które zostaną przyjęte do udziału w festiwalu dostarczają prace na wystawę do 28 maja 2021 do siedziby Kórnickiego Ośrodka Kultury (dotyczy tylko osób, które zgłosiły się poprzez e-mail). 

9. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii. 


10. W maju jury wyłoni prace, które zostaną zaprezentowane na festiwalu oraz przyzna 
nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do festiwalu prac o niskim poziomie artystycznym lub technicznym. 

11. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom podczas wernisażu. 


12. Wernisaż prac i ogłoszenie wyników odbędzie się 30 maja 2021 w Kórniku. Jeśli 
sytuacja epidemiczna w Polsce nie pozwoli na organizację wernisażu i rozdania nagród, wystawa odbędzie się w formie online, a z osobami nagrodzonymi organizator skontaktuje się w celu wręczenia nagród. 

13. Wysłanie zgłoszenia na Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, zgodą na bezpłatne publikowanie fotografii prac w mediach, Internecie i publikacjach dotyczących Festiwalu oraz na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby realizacji Festiwalu zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)).

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac w mediach, serwisach społecznościach, katalogach i ulotkach związanych z organizacją Festiwalu bez dodatkowego honorarium. 

15. Osoba zgłaszająca swoje prace na Festiwal oświadcza, że jest jej autorem i prace te nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 

16. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na bieżąco przez Organizatora. 

TERMINARZ


Do 21 maja 2021 – przyjmowanie zgłoszeń.


28 maja 2021 – termin dostarczenia prac na wystawę.


30 maja 2021 – wernisaż wystawy konkursowej oraz ogłoszenie wyników konkursu. 

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania: 

Kórnicki Ośrodek Kultury

  • 62-035 Kórnik
    ul. Prowent 6
  • tel: 61 817 08 91
  • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony