Agnieszka Skarbecka

Balet z elementami tańca współczesnego

Zajęcia prowadzone są przez Agnieszkę Skarbecką. Tel. 504 464 515. Uczestnicy warsztatów to dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym tworzący grupy pod wspólna nazwą „Skarbnica Talentów”.
Udział w zajęciach kształtuje wrażliwość na estetykę, świadomość ciała oraz nawyk prawidłowej postawy.

Dzieci mają też możliwość rozwijania swojego poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, muzykalności i kreatywności. W trakcie zajęć dzieci uczą się dostosowanych do ich możliwości choreografii. Poznają podstawowe elementy baletu oraz uczestniczą w zabawach tanecznych, jak również mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć tanecznych przed szerszą publicznością na różnego rodzaju pokazach, między innymi podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą, Dniach