mężczyzna w ciemnych okularach

Klub dobrego filmu

Klub Dobrego Filmu prowadzony przez Sławomira Animuckiego rozpoczął działalność w październiku 2008 r. Jego głównym celem było i jest spotkanie z widzami, zapoznanie z ciekawi dziełami filmowymi i rozmowa o nich. Prezentowane filmy to najnowsze i starsze produkcje wydane na DVD i BD oraz autorskie prace offowe plastyków, filmowców, animatorów.

 

Seanse w KDF są pretekstem, a ściślej inspiracją, do rozmowy o obejrzanym dziele, do jego analizy, interpretacji, poszukiwania kontekstów we współczesnej kulturze, w życiu. W ramach klubu organizowane są spotkania z ludźmi filmu, krytykami, reżyserami.

Klubowicze, to ludzie w różnym wieku, o różnej wrażliwości i doświadczeniu co pozwala na ciekawe ścieranie się opinii, interpretacji, sądów. Przychodzą w co drugi piątek miesiąca bez względu na pogodę, obowiązki, zasłyszane wcześniej recenzje o danym dziele. Oglądają, a potem rozmawiają, słuchają lub milczą. A to daje satysfakcję tak im, jak i organizatorowi.

Kórnicki Ośrodek Kultury

  • 62-035 Kórnik
    ul. Prowent 6
  • tel: 61 817 08 91
  • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony